HOME Opvoeding Gezond&Wel Muziek Voorlezen TIPS! Kindje op Schoot Columns Dagje Uit Recepten KidsBlog
 Door Conny Bais

De bibliotheek

 

Het belang van voorlezen aan de allerkleinsten staat inmiddels wel vast. Het draagt bij aan de woordenschat en taalontwikkeling en prikkelt de interactieve vaardigheden en fantasie. Wanneer je kind op vroege leeftijd vertrouwd raakt met een omgeving waarvan boeken en voorlezen deel uitmaken, zal het zich op latere leeftijd eerder aangetrokken voelen tot lezen.

Het consultatiebureau en de bibliotheken werken nauw samen om het lezen aan kinderen van 0 t/m 2 jaar te stimuleren. De Taallijn VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) zet
interactief voorlezen in als zorgverbredende activiteit voor taalzwakke jonge kinderen op peuterspeelzalen, kinderopvangcentra en groep 1 en 2 in het basisonderwijs. Tijdens het voorlezen worden de kinderen in de gelegenheid gesteld op het verhaal en elkaar te reageren. Ook als ouder kun je interactief voorlezen. Voorlezen is bovenal iets waar de kleintjes veel plezier aan beleven.

 

Gratis lid vanaf 0 jaar

Veel ouders klagen dat de aanschaf van kinderboekjes kostbaar is en het is moeilijk kiezen uit het geweldige aanbod prentenboekjes dat voorhanden is. De openbare bibliotheek biedt kinderen vanaf 0 jaar een gratis lidmaatschap. De duur van het abonnement varieert per bibliotheek. Een jeugdbibliothecaris kan u adviseren in de keuze van boeken of ander materiaal.

 

Wat kan de bibliotheek u zoal bieden?

Gratis lidmaatschap voor kinderen vanaf 0 jaar  
Tips over voorlezen aan baby, dreumes en peuter  
stoffen en houten boekjes voor baby's, kartonboekjes voor dreumesen en prentenboeken voor peuters
 
variabel: houten puzzels en ook een speelhoek.
 
Boeken, video's, dvd's, cd-rom's en cd's
 

Peuterochtenden of voorleesvoorstellingen

 

 Voorleesuurtje


Veel bibliotheken organiseren een voorleesuurtje voor peuters en kleuters waarin wordt voorgelezen, gezongen en spelletjes gespeeld. Soms worden schrijvers uitgenodigd om uit eigen werk voor te lezen. Daarnaast is er dan gelegenheid om boekjes aan te schaffen en deze te laten signeren.
Informeer bij je locale bibliotheek wat er voor activiteiten zijn.

 


Het Nationale Voorleesontbijt

De Nationale Voorleesdagen is een initiatief van Stichting Lezen, georganiseerd door Stichting SPNB. Het doel van dit initiatief is om het voorlezen aan kinderen die nog niet leesvaardig zijn te stimuleren.


In het kader daarvan wordt in samenwerking met bibliotheken (ook boekwinkels) jaarlijks Het Nationale Voorleesontbijt georganiseerd. Tijdens een ontbijtje wordt voorgelezen aan de kinderen, die eventueel in pyjama verschijnen.

Een jury van bibliothecarissen kiest Het Prentenboek van het Jaar uit het complete aanbod peuterboeken. De materialen rondom de Nationale Voorleesdagen worden op dit boek gebaseerd.

De Nationale Voorleesdagen gaan van start met Het Nationale Voorleesontbijt op 31 januari 2006. Voor meer informatie kunt u kijken op de site www.cpnb.nl.

 

Tekst: Conny Bais
Foto's: Peter Broeders, Jeugdbibliothecaris Openbare Bibliotheek Zaltbommel.
(leesvoorstelling door illustrator Peter van Harmelen uit het boek Wil je me dragen?)


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2004 - 2020 PeuterPlace.nl - Alle rechten voorbehouden - Over Peuter Place - Copyright